poniedziałek, 7 listopada 2011

I have... / chcę mieć...

No właśnie chcę mieć piekarnik!! Własny, nie wypożyczany ;/ ... cóż jeszcze długo przyjdzie mi poczekać.. ale lista wypieków się wydłuża.. haha biedny mój mąż :D

I want to have the oven !! Own, not lent ;/ ... well yet he will come me long to wait.. but the list of batches lengthens.. poor my husband :DA teraz prezentuję nowy wzór, wkrótce więcej informacji

And now, I present new pattern, soon more information

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz