sobota, 12 listopada 2011

zmiana tytułu bloga // the change of the title blog

no właśnie zmieniłam tytuł bloga, bo miało być tylko o tkaniu, ale nie tylko to jest moją pasją, a ten blog jest takim małym krokiem do własnej pracowni, a raczej tutaj będę prowadzić swoją pracownię i jej postępy. Na razie moja pracownia jest jak moja córka, niemowlęciem, ale powolutku jak i ona robi postępy :). Kiedyś będzie piękną "kobietą", z której będę dumna..

ale dziś nie o tym..

zmiana jest dlatego, iż interesują mnie jeszcze inne rzemiosła, jak i to, że będę brała udział w różnych projektach, które na pewno tutaj będą opisywane..

Dla porządku, wszystko inne, co robię "po godzinach" będzie opisywane tutaj: timeafterhours.blogspot.com

I altered the title bloga, because it had to be only about weaving, but he not only this is my passion, and this blog is such small step to the own studio, and leads his studio and her progresses rather here. My studio as yet is as my daughter, the baby, but slowly as and she makes progresses :). It will be the beautiful "woman"of who I will be proud some day..

but today not about this..

Different crafts interest me still than weaving, how and this, that I will take the part in the various projects which will be described surely here..

For what I the order, all different, do "after hours" he will be described here: timeafterhours.blogspot.com

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz